Het clusterverbod van artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012

10-04-2019 | Bron: Binnenlands Bestuur  

Stel je voor, een gemeente wil een bepaalde weg opnieuw gaan aanleggen, maar eigenlijk is het ook nodig om de leidingen die onder diezelfde weg liggen te vernieuwen. De gemeente zou dan twee aanbestedingen kunnen uitzetten, maar is niet veel efficiënter en goedkoper om dit samen te voegen in één aanbestedingsprocedure?

Het samenvoegen van opdrachten is niet altijd mogelijk. Het onnodig samenvoegen van opdrachten is namelijk niet toegestaan. Dit volgt uit artikel 1.5 van de Aanbestedingswet 2012 en staat ook wel bekend als het clusterverbod.

Vormen van samenvoegen

In de inleiding is het voorbeeld gebruikt dat een aanbesteder meerdere opdrachten samenvoegt tot één gezamenlijke opdracht. Dit is een vorm van samenvoegen, maar er zijn nog meer mogelijkheden. Er is namelijk ook sprake van samenvoegen wanneer meerdere aanbestedende diensten gezamenlijk opdrachten aanbesteden. Hiernaast wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen het samenvoegen van gelijksoortige en van ongelijksoortige opdrachten. Bij het in de inleiding gegeven voorbeeld is sprake van samenvoeging van ongelijksoortige opdrachten. Hierbij kan het gaan om opdrachten die gelijktijdig moeten worden uitgevoerd, maar ook om opdrachten die volgtijdelijk moeten worden uitgevoerd.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op binnenlandsbestuur.nl.

Meer informatie

Vormgeven van een opdracht