Hoeveel duurzaamheid verdraagt de Haagse vervangingsopgave?

27-11-2019 | Bron: CROW  

Donderdag 31 oktober 2019 organiseerde de gemeente Den Haag, samen met het CROW een bijeenkomst voor het Platform Binnenstedelijke Kademuren. Het doel van de bijeenkomst was kennis delen via een bezoek aan de Haagse kademuren in een rondvaartboot, lezingen, gesprekken en discussies.

Van 200 meter naar een kilometer per jaar

Sinds 2012 vervangt Den Haag de kademuren vanuit een programmatische aanpak, Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK). Vijf jaar later wordt die aanpak opgeschaald met de ruime blik om verschillende civiele kunstwerken te clusteren. Het kostenplaatje voor deze gigantische opgave, met een doorlooptijd tot 2040, komt ongeveer uit op 600 miljoen Euro. De daarmee gepaard gaande structurele financieringssystematiek wordt door het Haagse bestuur omarmd en doet ook onze uitvoering opstomen. Van 200 meter naar een kilometer per jaar.

Hoeveel duurzaamheid?

De vraag speelt: hoeveel duurzaamheid verdraagt de Haagse vervangingsopgave? Hoeveel innovatieve kracht is aanwezig? Wat is de juiste vraag aan advies- en ingenieursbureaus en aannemers?
Hoe werken we efficiënter? Hoe beperken we faalkosten? Hoe creëren we gezonde concurrentie, waarbij de prijs niet ten koste gaat van de kwaliteit? Ergo: voor wie doen we wat? Voor het Haagse MJPK-team is dat een leerproces. Het MJPK kenmerkt een programmatische aanpak met een lerend vermogen. Ricardo Janssen: “Ik geloof daarin, en in het delen van die kennis. Daarom juich ik het platform toe en ben blij met de grote opkomst. Niet alleen in Den Haag maar op meer plekken in Nederland staan we voor een grote opgave en de kennis daarover met elkaar delen vind ik heel belangrijk.”

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op crow.nl.