Hof van Justitie: financiering TenderNed is geen staatssteun

28-11-2019 | Bron: PIANOo

De overheidsfinanciering van TenderNed is geen staatssteun. Zo oordeelde ook het Europees Hof op 7 november 2019 in de zaak van 5 Nederlandse aanbieders van aanbestedingsplatforms tegen de Nederlandse staat. De klagers zien het aanbieden van TenderNed als een economische activiteit en beschouwen de financiering ervan als staatssteun. Die stelling is nu ook door de hoogste Europese rechter weerlegd. Ook stelde het Hof vast dat de inschrijvingsmodule van TenderNed niet gescheiden kan worden van de aankondigingsmodule.

Hoger beroep

Vijf platforms voor e-aanbesteden in Nederland gingen in beroep tegen de uitspraak van het Gerecht op 28 september 2017. Het Gerecht concludeerde toen dat het karakter en het doel van TenderNed verbonden is met het uitoefenen van een publieke taak. TenderNed werd daarom beschouwd als een niet-economische dienst van algemeen belang (NEDAB), met als doel om aanbestedende diensten kosteloos te ondersteunen bij het elektronisch aanbesteden volgens de Europese en Nederlandse aanbestedingsregelgeving.

Niet-economische activiteiten

Het Europees Hof stelt dat het Gerecht de activiteiten van TenderNed  terecht beschouwt als niet-economisch. Het Europees staatssteunverbod geldt alleen voor ondernemingen die economische activiteiten uitvoeren. De financiering van TenderNed kan daarom niet als staatssteun worden aangemerkt.  

Meer informatie

Uitspraak Hof van Justitie EU 7-11-2019  op curia.europa.eu
Analyse uitspraak het Gerecht 28-9-2017  europadecentraal.nl