Impact op mens en milieu door inkoop

16-04-2018 | Bron: Stichting Rijk  

Op dit moment zijn er 115 gemeenten die het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) hebben ondertekend. Binnen de ondertekenende gemeenten is er veel draagvlak van politiek en bestuur voor het Manifest. Toch is het voor veel gemeenten nu nog lastig om voor een goede implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen te zorgen. Het Manifest MVI is een intentieverklaring waarbij elke gemeente zelf invulling mag geven aan de bijbehorende thema’s zoals bijvoorbeeld circulair inkopen. Het Manifest is een uitdaging, maar ook een kans om beleid en inkoop aan elkaar te verbinden.

“Vroeger was duurzaam inkopen makkelijk” aldus Take Padding, senior adviseur inkopen van PIANOo, “het was letterlijk het copy/pasten van de duurzaamheidscriteria die de rijksoverheid had opgesteld in de aanbestedingsdocumenten”. In 2007 startte de toenmalig minister van Milieu Jacqueline Cramer het programma duurzaam inkopen. Er werden voor 80 productcategorieën duurzaamheidscriteria opgesteld. Van die criteria was een gedeelte knock-out eisen en een gedeelte ’wensen’ (gunningscriteria). Zo was er bijvoorbeeld de eis dat kopieerapparaten tweezijdig konden kopiëren. Het streven naar 100% duurzaamheid werd bereikt doordat de gemeenten en andere overheidsinstellingen massaal de knock-out eisen overnamen in hun aanbestedingen.

Denken en doen

MVI is niet alleen een inkoopvraagstuk maar ook een organisatievraagstuk. Maatschappelijk verantwoord inkopen is een andere manier van denken. Iedereen die betrokken is bij een inkoopproject moet na denken over de MVI aspecten. Dit begint al bij de projectleider die de aanbesteding initieert. Alle stakeholders zullen vroeg betrokken moeten worden om een goed bestek van duurzame eisen en wensen op te stellen. Ron de Vries, senior inkoper van het Rijk: “MVI is een gezamenlijke inspanning van iedereen binnen de gemeentelijke organisatie. Het is een andere wijze van doen en een andere wijze van denken. Het is niet alleen een procesomslag maar ook een ware cultuuromslag”.

Lees het volledige artikel  op stichtingrijk.nl.