Innovatiebudget Digitale Overheid 2020

20-01-2020 | Bron: Digitale Overheid  

Werkt u bij de overheid en heeft u een innovatief voorstel rond digitale dienstverlening? Of heeft u een vraagstuk op dat gebied waar u een oplossing voor zoekt? Het Innovatiebudget Digitale Overheid kan daarvoor ondersteuning bieden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt gedurende 3 jaar in totaal 18 miljoen euro beschikbaar voor samenwerking en innovatie. U kunt tot 9 februari 2020 uw voorstel indienen.

Innovatiemogelijkheden

Bij de presentatie van de Agenda Digitale Overheid heeft minister Raymond Knops aangekondigd dat de overheid op een andere manier gaat werken. Innovatief: door te experimenteren, ruimte te geven aan nieuwe initiatieven en connecties aan te gaan met nieuwe partijen. Het innovatiebudget ondersteunt deze nieuwe manier van werken. Het biedt een steun in de rug van gedreven ambtenaren wier innovatieve ideeën het in de eigen organisatie vaak moeten afleggen tegen andere prioriteiten. Geselecteerde initiatiefnemers krijgen niet alleen financiële ondersteuning, maar ook publiciteit en desgewenst inhoudelijk advies vanuit BZK.

Doe mee

Heeft u een goed voorstel voor een challenge of een project? Meldt u zich dan nu aan. Doe dat uiterlijk 9 februari 2020, in eerste instantie met een voorstel op 1 A4.

Meer informatie en aanmelden

Innovatiebudget Digitale Overheid 

Informatiebijeenkomsten Innovatiebudget 2020

Er zijn 2 informatiebijeenkomsten gepland, waar u al uw vragen, ideeën en voorstellen over het innovatiebudget kwijt kunt. Deze bijeenkomsten vinden plaats op 3 en 4 februari 2020. U kunt zich hiervoor aanmelden .