Innovatief aanbesteden voor een innovatief plein

14-01-2020 | Bron: Stadszaken  

Als gemeente kun je met aanbestedingsprocedures sturen op realisatie van een innovatief en klimaatadaptief plein. Maar hoe doe je dit precies? En hoe zorg je dat dergelijke doelen daadwerkelijk worden verwezenlijkt? We zetten de voor- en nadelen van vier opvallende aanbestedingsvormen voor u op een rij, zodat u zelf aan de slag kan met innovatief aanbesteden.

Hoe je een plein aanbesteedt, kan grote invloed uitoefenen op het eindresultaat. ‘Er bestaan veel verschillende contract- en aanbestedingsvormen’ zegt Joost Engelhart, senior adviseur contracten bij ingenieurs- en adviesbureau Antea Group. ‘Elk heeft zijn eigen voor- en nadelen voor innovatie.’ De adviseur wijst op de centrale uitdaging bij het uitbesteden van een innovatief plein, die in de verschillende procedures steevast terugkomt. ‘Nieuwe en innovatieve materialen, die je nodig hebt voor een klimaatadaptief plein, brengen een risico voor de aannemer met zich mee. Hij weet namelijk nog niet precies hoe duurzaam en levensbestendig deze materialen zijn en kan dus niet goed inschatten wat de kosten op de langere termijn zijn. De vuistregel is dus: hoe meer verantwoordelijkheid de markt voor de levenscyclus van de materialen draagt, hoe minder innovatief het plein zal zijn.’

Aan de opdrachtgever dus de taak om een aanbestedingsvorm toe te passen die balanceert tussen de twee uitdagingen en zo veel mogelijk innovatie. Vanuit dit oogpunt duiden we hier de voor- en nadelen van vier aanbestedingsvormen die afwijken van de traditionele gang van zaken: het bouwteam, design and construct, innovatiepartnerschap en DBFMO.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op stadszaken.nl.

Meer informatie

Dossier: Innovatiegericht inkopen
Innovatiegericht inkopen in de GWW