Innovatiegericht inkopen, wat is het wel en wat is het niet?

14-05-2019 | Bron: Rijks Innovatie Community  

Innovatiegericht inkopen, wat is het wel en wat is het niet? En hoe kun je het inzetten binnen je eigen organisatie? Hierover ging de RIC-themabijeenkomst bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Utrecht.

Bij innovatiegericht inkopen staat het inkoopresultaat voorop, niet het inkoopproces. Wel zijn er verschillende innovatieve manieren om innovatieve oplossingen in te kopen. Dit kan bijvoorbeeld via aanbestedingsprocedures zoals: de concurrentiegerichte dialoog, de prijsvraag of het innovatiepartnerschap. Maar ook via een SBIR-competitie welke gebruik maakt van een uitzondering op de aanbestedingswet.

Ruimte aan de markt

Het verschil tussen een regulier inkooptraject en innovatiegericht inkopen is het bieden van ruimte aan de markt, het formuleren van een ambitieuze vraag en het gezamenlijk uitwerken van deze vraag met de markt. Door innovatiegericht in te kopen neemt de Rijksoverheid bewust risico’s om zo te komen tot nieuwe of aanmerkelijke verbeterde oplossingen voor de uitvoering van haar publieke taken.

Lees het volledige artikel  op rijksinnovatiecommunity.nl.

Meer informatie

Dossier: Innovatiegericht inkopen 
De overheid als launching customer