Inzet inkoopkracht Rijkswaterstaat: duurzame transities en launching customerschap

06-12-2018 | Bron: Rijksoverheid  

Met een kamerbrief en een brochure met 9 innovatieve projecten informeerde de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de Kamer over de wijze waarop de inkoopkracht van Rijkswaterstaat wordt ingezet om bij te dragen aan deze duurzame transities. En welke rol het ministerie van I&W via Rijkswaterstaat kan hebben als launching customer (partij die als eerste een innovatie grootschalig gaat toepassen).

Verschuiving

Voor de realisatiefase van projecten vragen de duurzaamheidstransities naast de reguliere opgaven om ontwikkeling van nieuwe technieken, andere materialen en werkwijzen. Er is Rijksbreed nog weinig ervaring met het gericht sturen op transities via inkoop. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren met generieke instrumenten zoals de CO2 prestatieladder en Dubocalc duurzaamheid gestimuleerd. Nu zal een verschuiving optreden naar het gericht uitdagen van marktpartijen om met energie zuinige en circulaire toepassingen te komen (onder andere duurzaam asfalt en beton) gericht op reductie van CO2 en het gebruik van duurzame materialen.

Inzet

Het ministerie van I&W kan in de uitvoering de inkoopkracht van Rijkswaterstaat op diverse manieren inzetten:

  • Door in zijn uitvragen ruimte te bieden aan innovaties die waar ook ter wereld worden ontwikkeld. Duidelijkheid over het langere termijn beleid helpt om investering in innovaties te richten;
  • Door het bedrijfsleven, waaronder het midden- en kleinbedrijf, uit te dagen de lat steeds een stukje hoger te leggen. Bijvoorbeeld door geleidelijk een lagere uitstoot van CO2 toe te staan bij de realisatie van werken;
  • Door innovaties uit te vragen, waarbij bedrijven gebruik kunnen maken van de Small Business Innovation Research (SBIR). De SBIR is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarmee het kabinet het midden- en kleinbedrijf steunt bij het ontwikkelen van innovaties.
  • Door samen met andere publieke opdrachtgevers op te trekken en de vraag te vergroten. Dit biedt bedrijven perspectief om investeringen in innovaties rendabel te maken. In de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 en in het recent getekende Betonakkoord zijn afspraken gemaakt over acties om stappen in duurzaamheid te zetten.
  • Door als launching customer op te treden, waardoor innovaties op commerciële schaal in de praktijk kunnen worden toegepast.

Lees de volledige kamerbrief en de brochure  op rijksoverheid.nl.

Meer informatie

Dossier: GWW 
Dossier: Innovatiegericht inkopen