Jaarbericht 2017 architectuuropdrachten en prijsvragen in Nederland

12-03-2018 | Bron: Architectuur Lokaal  

Architectuur Lokaal heeft ook in 2017 de ontwikkelingen in het aanbesteden van architectuuropdrachten (architectendiensten en werken met ontwerp) en prijsvragen geregistreerd. Daaruit blijkt onder meer dat de Rijksoverheid steeds minder architectuuropdrachten aanbesteed, en onderwijsinstellingen steeds meer.

Het aantal ontwerpprijsvragen blijft stijgen vanaf 2015. Dat geldt ook voor het aantal prijsvragen waarin een vervolgopdracht is voorgenomen. Er zijn steeds meer niet-publieke opdrachtgevers, zoals bewonersgroepen, die een prijsvraag uitschrijven.

Architectuuropdrachten


Uit de Jaarrapportage 2017 blijkt dat de Rijksoverheid zowel minder architectendiensten als werken met ontwerp heeft aanbesteed. Het aantal opdrachten van onderwijsinstellingen, met name in de vorm van geïntegreerde contracten, nam verder toe. De Politie is, met een grote huisvestingsopgave, een 'nieuwkomer' in de top vier van opdrachtgevers. Over het geheel genomen blijft de ervaring met het aanbesteden van architectuuropdrachten nog beperkt: zowel 78% van de opdrachtgevers als 78% van de adviseurs was in de afgelopen drie jaar betrokken bij maximaal twee architectuuropdrachten.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op arch-lokaal.nl.