Jaarrekeningen 25 gemeenten niet goedgekeurd

05-11-2018 | Bron: AccountantWeek  

25 Nederlandse gemeenten hebben drie jaar achter elkaar geen goedkeurende controleverklaring gekregen van een accountant. Minister Ollongren (BZK) informeert middels een kamerbrief de Tweede Kamer over de uitkomsten van de jaarverantwoording van de gemeenten over het verslagjaar 2017.

Voor het verslagjaar 2016 had 81 procent van de gemeenten een goedkeurende verklaring. Voor het verslagjaar 2017 is dit percentage verder gestegen naar 87 procent. Daarmee is de situatie sinds 2015 weer grotendeels genormaliseerd, stelt de minister. Een zorgpunt is wel dat er gemeenten zijn die sinds 2015 geen goedkeurende verklaring meer hebben gekregen.

Kennisdeling

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft het voornemen om in 2019 een publieke managementletter uit te brengen over aanbestedingen. Het bestuur van de NBA heeft in het kader van de kennisdeling, het thema aanbesteden voor 2018 op de agenda gezet. Ook de commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden (BADO) zal aandacht schenken aan dit onderwerp.

Kamerbief jaarverantwoording gemeenten 2017  op rijksoverheid.nl

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op accountantweek.nl.

Meer informatie
Gemeente Hengelo hekelt 'onjuiste berichtgeving' over aanbestedingen
Hengelo vaak fout met Europese aanbestedingen