Jeugdzorg en Wmo bij 10 grootste gemeenten: Tekorten nopen tot ingrijpen

07-08-2018 | Bron: Binnenlands Bestuur  

De tekorten in het sociaal domein nopen gemeenten tot (drastische) maatregelen binnen de jeugdhulp en Wmo. Die zijn uiteenlopend, zo blijkt uit de coalitieakkoorden, en soms nog lang niet concreet. Her en der wordt geïnvesteerd in innovatie. Op een aantal plekken wordt flink gesleuteld aan de inrichting en aansturing van het sociaal domein. Binnenlands Bestuur analyseert de coalitieakkoorden van de 10 grootste gemeenten waar afgelopen voorjaar verkiezingen plaatsvonden. In dit artikel gaan ze in op de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  

Ingrijpen noodzakelijk

In vrijwel alle grote steden moeten forse tekorten worden weggewerkt en/of voorkomen worden dat de tekorten de spuigaten uitlopen. ‘Als we ons werk niet anders gaan organiseren, gaat het tekort zich meerjarig tussen circa minimaal 6 miljoen euro en maximaal 17,5 miljoen euro per jaar bewegen, aldus het Nijmeegse coalitieakkoord. ‘Als we niets doen, hebben we straks een tekort van ruim 20 miljoen euro in het sociale domein’, staat in het coalitieakkoord van Tilburg. ‘Om de goede zorg de komende jaren ook betaalbaar te houden, moeten we scherpe keuzes maken’, stelt het college van Breda. ‘Ingrijpen is noodzakelijk om als gemeente financieel gezond te blijven én op langere termijn de zorg te kunnen blijven verlenen die nodig is’, benadrukt het college van Eindhoven. De maatregelen die worden genomen, lopen behoorlijk uiteen.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op binnenlandsbestuur.nl.

Meer informatie

Dossier: Sociaal domein