Jongeren in jeugdzorginstelling Transferium kunnen hun zorg afmaken

27-12-2018 | Bron: Heerhugowaard Centraal  

Recent hebben 18 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord en jeugdhulpaanbieder Parlan, waarvan Transferium deel uit maakt, een overeenkomst getekend waarmee de zorgcontinuïteit voor jongeren die in Transferium verblijven, is gewaarborgd. Dit betekent concreet dat Transferium nog tot 4 februari 2019 jongeren uit Noord-Holland Noord opneemt die een indicatie JeugdzorgPlus hebben.

De jongeren die dan zijn opgenomen, kunnen hun zorg afmaken bij Transferium. Voor de jongeren uit de regio’s Zuid Kennemerland en IJmond, die niet hebben deelgenomen aan de bovenregionale aanbesteding, blijft de zorg onveranderd in Transferium. Vanaf 4 februari 2019 stromen jongeren, uit de 18 gemeenten in de regio Noord- Holland Noord die gesloten jeugdzorg nodig hebben, in bij jeugdhulpaanbieder Horizon die recent de bovenregionale aanbesteding JeugdzorgPlus 2019-2021 definitief gegund heeft gekregen.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op transferiumjeugdzorg.nl.

Meer informatie

Dossier: Sociaal domein 
Uitspraak Inkoop jeugdzorg
Kamerbrief over aanbesteding gesloten jeugdhulp NHN  op rijksoverheid.nl