Kabinet: hoopgevende ontwikkeling jeugdzorg

12-06-2019 | Bron: Gemeente.nu  

Problemen in de jeugdhulp? Het kabinet benadrukt dat er sprake is van een ‘hoopgevende ontwikkeling, die met kracht moet worden voortgezet’. Vanaf nu is het een kwestie van ‘doorpakken’, aldus de verantwoordelijke ministers De Jonge van Volksgezondheid en Dekker voor Rechtsbescherming. Ze schrijven dit op basis van een stapel onderzoeken waarover de Tweede Kamer donderdag debatteert.

Petitie Opsterland

Vlak daarvoor krijgt de Kamer een petitie aangeboden over de nijpende financiële tekorten bij veel gemeenten op het terrein van de jeugdhulp. Op initiatief van de gemeente Opsterland hebben zo’n 140 lokale overheden de oproep mede ondertekend. De huidige situatie is niet vol te houden, stellen zij. "Dat betekent dat voorzieningen voor onze inwoners onder druk komen, de gemeentelijke lasten verhoogd moeten worden en reserves dienen te worden aangesproken."

De financiële problemen beheersten de afgelopen tijd het nieuws over de jeugdhulp, en dat lijkt voorlopig niet te veranderen. Volgens de ondertekenaars komen gemeenten in 2018 ongeveer een miljard euro tekort; dat bedrag stelt het kabinet ‘slechts’ extra ter beschikking tot en met 2021.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op gemeente.nu.