Karsten Klein over Beter Aanbesteden: meer helderheid en dialoog

18-02-2019 | Bron: Duurzaam Gebouwd  

Afgelopen najaar werd Karsten Klein de opvolger van Matthijs Huizing als aanjager van de Actieagenda Beter Aanbesteden. Een sprong in het diepe? Duurzaam gebouwd sprak met Karsten Klein over Beter Aanbesteden.

Duurzaam Gebouwd (DG): Je bent door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) speciaal voor dit dossier aangezocht. Wat is je relatie met het onderwerp aanbesteden?

Karsten Klein (KK): “Als wethouder Stedelijke Economie in Den Haag deed ik veel ervaring op met de interactie tussen overheid en particuliere sector. Ik heb zelf ook groot ingekocht, zoals de Sportcampus Zuiderpark voor 70 miljoen euro. Ik vond het daarbij van belang dat lokale ondernemers daarvan konden profiteren. Samen met het MKB Den Haag heb ik een gezamenlijke taskforce opgezet en de gemeentelijke inkoopafdeling doorgelicht. Onze afdeling was eigenlijk op een oude leest geschoeid en zat niet op een niveau dat je van een grote stad als Den Haag mag verwachten.”

DG: Hoe staat de Actieagenda Beter Aanbesteden van EZK er inmiddels voor?

KK: “Tot nu toe zijn 8 van de 23 actiepunten uitgevoerd of gerealiseerd. De belangrijkste is de Handreiking tenderkostenvergoeding en een heel praktische kaart van alle inkoopsamenwerkingen in Nederland. Daarop is voor het bedrijfsleven inzichtelijk gemaakt hoe gemeenten onderling samenwerken. Verder is de toelichting van het VNG-model Algemene Inkoopvoorwaarden aangepast en ligt er een advies van de werkgroep Clusteren. Ik krijg veel uitnodigingen en merk dat het onderwerp heel erg leeft. Het is ook een kwestie van goed uitleggen wat de Aanbestedingswet behelst. En opdrachtgevers meegeven hoe je een bepaalde uitvraag goed kunt uitvoeren. Ik heb van nabij meegemaakt dat dat beter kan.”

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op duurzaamgebouwd.nl.

Meer informatie

Actieagenda Beter Aanbesteden
Aan de slag met beter Aanbesteden 
Inkoopsamenwerking