Laatste mogelijkheid: meld u aan voor de KoopWijsPrijs 2019!

02-09-2019 | Bron: PIANOo

Heeft u een ambitieus, vernieuwend of anderszins opvallend project op gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)? U heeft nog tot 21 september 2019 om u aan te melden voor het meest vooruitstrevende MVI-project 2019.

Indienen project

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op zoek naar vooruitstrevende MVI-projecten die afgelopen jaar zijn afgerond en zijn uitgevoerd door publieke organisaties. Het gaat om projecten die door publieke organisaties zijn aanbesteed, waarin rekening gehouden is met sociale- en milieu doelstellingen. U kunt uw project tot uiterlijk 21 september 2019 aanmelden door gebruik te maken van de vragenlijst en die te verwerken in uw aanmelding. Aanmelden en tippen van andere organisaties doet u via postbusmvi@minienw.nl.

Vragenlijst KoopWijsPrijs 2019

Beoordeling projecten

De ingediende projecten worden beoordeeld door een jury bestaande uit MVO Nederland, Natuur & Milieu, Social Enterprise NL, NEVI en VNO-NCW/MKB Nederland. De jury kijkt onder andere naar ambitie, verankering van MVI in de organisatie, effect en interactie met marktpartijen. In totaal worden 3 projecten genomineerd. Vanaf oktober 2019 kan het publiek via de PIANOo-website stemmen op het beste project. De uiteindelijke winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het MVI-congres op 12 december 2019.

De prijs

Naast alle media-aandacht en eeuwige roem krijgt de winnaar een MVI-workshop op maat van PIANOo en de KoopWijsPrijs-troffee. Deze duurzame prijs is ontworpen door lokaal ontwerpbureau de Kabelfabriek en is gemaakt van duurzaam hout en hergebruikt kunststof.