Leernetwerk Circulaire ICT: gebruik criteria voor maximale impact

06-11-2018 | Bron: PIANOo

Wilt u echt verschil maken met een circulaire inkoopstrategie? Maak dan uw doelstellingen concreet en kies en weeg criteria zo dat hun impact maximaal is. Dat was de belangrijkste conclusie van de derde bijeenkomst van het leernetwerk ICT op 10 oktober 2018, de dag van de duurzaamheid.

Impact vergroten begint met het bepalen van goede criteria, benadrukten Klaas van der Sterren (Rijkswaterstaat) en Esther van Bergen (Cenex Nederland) in hun introductie. Er is geen kant-en-klare checklist. Begin vanuit de ambities van uw organisatie of val terug op rijksambities. Maak doelstellingen concreet en zoek daar criteria bij voor de aanbesteding. Bedenk meteen al hoe u criteria meetbaar kunt maken voor beoordeling en monitoring, anders blijft effect uit. Overleg met contractmanagers en de markt.

Meten is weten

Kies een meetmethode en bepaal welke data je gebruikt. Voor ICT is nog geen standaard rekentool met levenscyclusanalyse, zoals DuboCalc voor de bouw. Handig om prioriteit te bepalen is een variant op de ladder van Lansink met ongeveer 10 R-en, waaronder reduce, reuse en recycle. Bovenaan staat slimmer produceren, daarna komt levensduur verlengen. Kijk ook naar standaarden en certificeringen, zoals Energy Star (energie), Electronics Watch (arbeidsomstandigheden) en WEEELABEX (verwerking afgedankte apparatuur). Gebruik die niet blindelings als criterium, maar als bron om criteria uit te halen en bedenk zelf hoe u ze meetbaar kunt maken.

Resultaten en tips

Er is een template om casussen uit te wisselen. Dat kan via een online platform, maar ook fysiek in gesprek gaan heeft meerwaarde. Deel niet alleen succesverhalen; mensen leren juist van fouten. Op 29 oktober 2018 is de MVI-criteriatool gepresenteerd met geactualiseerde MVI-criteria. Diezelfde dag hebben Copper8 en Rijkswaterstaat een e-book met concrete tips voor criteriagebruik gelanceerd. Het RIVM ontwikkelt een rekentool voor levenscyclusanalyses op ICT-gebied en biedt aan om deze uit te proberen op een of meer casussen. In aanvulling op circulair inkopen komt er binnenkort een Internationale Sociale Voorwaarden Academie bij PIANOo.

mvicriteria.nl 
Internationale Sociale Voorwaarden Academie

Volledig verslag

Leernetwerk Circulaire ICT: gebruik criteria voor maximale impact - verslag 10 oktober 2018