Leernetwerk Duurzame bedrijfskleding: MVI – kan het nog concreter?

06-12-2018 | Bron: PIANOo

Op 20 november 2018 vond de derde bijeenkomst van het Leernetwerk Duurzame bedrijfskleding plaats. Deze keer gingen de aanwezigen aan de slag met een concrete case, wat veel stof tot nadenken opleverde. Is er nu een duidelijk kader voor circulair inkopen in de praktijk of blijven de deelnemers zoeken naar meer houvast?

Ruud Scheerder van PIANOo verzorgde een korte toelichting op de MVI-criteriatool. Deze nieuwe tool helpt inkopers bij het samenstellen van duurzaamheidseisen en –wensen in hun aanbesteding. Op de website mvicriteria.nl is eenvoudig een document met criteria te maken en te downloaden zodat je het kunt toevoegen aan aanbestedingsdocumenten. De criteria zijn onderverdeeld in verschillende ambitieniveaus. Dankzij feedback uit de praktijk worden de criteria blijvend aangescherpt.

mvicriteria.nl 

Een concrete praktijkcase

De bijeenkomst stond in het teken van een case over de inkoop van sportkleding. Hiermee gingen de deelnemers in drie groepen aan de slag. De opdracht: formuleer doelstellingen, maak keuzes over de procedure, perceelindeling en kom tot geschiktheidseisen, duurzaamheidseisen, gunningscriteria en gewenste contractduur. Deelnemers konden de nieuwe MVI-criteria toepassen. Na een stevige anderhalf uur denken, discussiëren en keuzes maken, presenteerden de groepen hoe zij de aanbesteding van de sportkleding zouden aanpakken.

Volledig verslag

Leernetwerk Duurzame bedrijfskleding - verslag 20 november 2018