Leernetwerk duurzame energie: Inkopen van duurzame elektriciteit

20-07-2018 | Bron: PIANOo

25 deelnemers van provincies, gemeenten, waterschappen  en andere (semi-) overheden namen op 3 juli 2018 deel aan de eerste leernetwerkbijeenkomst Duurzame Energie, gezamenlijk georganiseerd door PIANOo en Hellemans Consultancy. Een groot deel van de aanwezigen heeft momenteel of op korte termijn te maken met een aanbesteding voor duurzame energie. Maar hoe geeft u binnen uw uitvraag concreet invulling aan duurzame (groene) energie?

De deelnemers hadden veel gedetailleerde vragen over de praktische invulling van een duurzame uitvraag, waarbij met name additionaliteit en regionaliteit terugkerende onderwerpen waren. Daarover hebben de consultants van Hellemans samen met René Holslag, programmamanager bij de regio Arnhem-Nijmegen en ervaringsdeskundige in complexe energie-aanbestedingen, een aantal onderdelen uiteengezet.

Beschrijving en ontwikkelingen energiemarkt

Gezien de verschillen op het gebied van vakkennis, functies en organisaties tussen de deelnemers, begon de dag met een algemene uitleg over de energiemarkt. Waar stond de energiemarkt voor de liberalisering, erna en hoe staat die er nu voor met de nog steeds groeiende vraag naar groene energie? Naast deze uitleg over de marktspelers en de daarbij behorende marktontwikkelingen is er ook aandacht voor de werking van de zogenoemde commodity markt, ofwel wat is de prijsopbouw van energie en hoe werkt deze handelsmarkt? Het belangrijkste gedeelte van de leveringsprijs wordt namelijk pas na de aanbesteding via inkoop op de handelsmarkt bepaald.

Volledige verslag

Verslag Toelichting op het inkopen van duurzame elektriciteit