Leernetwerk Duurzame mobiliteit: Laadinfrastructuur komende 5 jaar aandachtspunt

07-11-2018 | Bron: PIANOo

De overgang naar duurzaam doelgroepenvervoer betekent ook dat de laadinfrastructuur goed op orde moet zijn. Dat is de komende 5 jaar een aandachtspunt. Het is een goede zaak dat de duurzaamheidseisen die zijn opgesteld nu met alle betrokken partijen worden besproken; de vervoerders, provincie en zorginstellingen. We moeten het van het onderlinge gesprek hebben. Dat zei Mark Renne van Omnibuzz tijdens de derde bijeenkomst van het leernetwerk Duurzame Mobiliteit van PIANOo op 9 oktober 2018 in Nieuwegein.

Deelnemers aan deze leernetwerkbijeenkomst kwamen in Nieuwegein bijeen om te praten over het verduurzamen van doelgroepenvervoer. Dit naar aanleiding van het convenant 'zero emissie doelgroepenvervoer' in 2025. Omnibuzz wil de komende 8-10 jaar volledig op elektrisch rijden overgaan om aan de eisen van dit convenant te voldoen.

Kansen voor doelgroepenvervoer

Chantal de Graaf van adviesbureau EVConsult wees in het kort op het belang van het convenant voor het klimaat en de economische kansen voor de overgang naar elektrisch rijden. Kansen die al zichtbaar zijn in de markt. "Denk vooruit. Ga aan de slag met zero emissie-voertuigen die nu al beschikbaar zijn. En: blijf in gesprek met elkaar, beleidsmedewerkers, aanbestedingsdiensten en vervoerders."

3 tips voor duurzaam aanbesteden

Er werden 3 tips gegeven voor duurzaam aanbesteden:

  • Tip 1: Krijg inzicht in de kosten van je vervoerder.
  • Tip 2: Ga in gesprek met de regio, de gebruiker, de gemeentevervoerders en netbeheerder.
  • Tip 3: Zorg voor een planmatige aanpak van je laadinfrastructuur.

Volledig verslag

Leernetwerk Duurzame mobiliteit - verslag 9 oktober 2018