Leernetwerk duurzame mobiliteit: Sleutelrol voor overheid

30-07-2018 | Bron: PIANOo

De transitie naar duurzame mobiliteit vraagt om een functioneel én financieel passend aanbod van duurzame vervoersmiddelen en daar bij passende infrastructuren. Beide ontstaan niet zomaar. De overheid kan een belangrijke rol spelen in het aanjagen van de verduurzaming van mobiliteit. Bijvoorbeeld door te kiezen voor échte verduurzaming van de eigen wagenparken en bij de inkoop van doelgroepenvervoer. Veel overheden en publieke instellingen willen daar graag in mee, maar hebben behoefte aan kennis, modellen, ideeën en (reken)voorbeelden om onderbouwde, toekomstbestendige keuzes te maken.

Dat komt naar voren tijdens de eerste bijeenkomst van het Leernetwerk Duurzame mobiliteit, op 3 juli 2018 in de Utrechtse Jaarbeurs.

Voorbeeldfunctie én feitelijke impact

Dat het anders moet met mobiliteit is eigenlijk onomstreden, laat gespreksleider Chantal de Graaf van adviesbureau EVConsult in een helder overzicht zien. Transport heeft een stevig aandeel in de emissie van CO2 en fijnstof en veroorzaakt meer de helft van de uitstoot van stikstofoxide (NOx). De impact van vervoer op het klimaat en de leefomgeving is daarmee enorm. Tal van overheidsorganisaties werken daarom al aan de verduurzaming van hun mobiliteit of oriënteren zich daar nu op. Deels om het goede voorbeeld te geven en de markt een zetje in de duurzame richting te geven, maar zeker ook vanwege de feitelijke impact: de publieke diensten zijn verantwoordelijk voor heel wat vervoersbewegingen.

Vervolg

Het Leernetwerk Duurzame mobiliteit komt in het laatste half jaar van 2018 nog tenminste drie keer bij elkaar. De tweede bijeenkomst is gepland op 25 september 2018 en gaat verder in op dienstvoertuigen en de business case hiervoor.

Volledig verslag

Leernetwerk Duurzame mobiliteit: Sleutelrol voor overheid in stimuleren duurzame mobiliteit