Leernetwerk Interne Organisatie: Neem iedereen mee in het spel

10-10-2018 | Bron: PIANOo

De tweede bijeenkomst van het PIANOo leernetwerk Interne Organisatie op 25 september 2018 belichtte de theorie én de praktijk van het veranderen naar een volledig circulaire economie in 2050. De conversie staat centraal van goede bedoelingen naar daden die concreet bijdragen aan een circulaire overheid.

De overheid werkt naar een volledig circulaire economie in het jaar 2050.  Dit vraagt om een radicale omslag in denken en doen. Inkopers bij de overheid vormen een belangrijke kracht in deze beweging, maar de omslag kan alleen plaatsvinden als de hele organisatie zich er achter schaart. Het Leernetwerk Interne Organisatie bracht op 25 september 2018 een veertigtal ambtenaren van verschillende overheden en overheidsdiensten bij elkaar in Utrecht.

Sprekers

Hoofdgasten zijn veranderkundige Annemarie Mars en Wolter van der Vlist, bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) coördinator inkoopbeleid en strategie. Mars is een veelgevraagd consultant bij organisatieveranderingen en auteur van onder andere een standaardwerk over leiderschap en verandering: ‘Hoe krijg je ze mee?’

Opdracht deelnemers complex

De opdracht voor deelnemers aan het leernetwerk is ook complex, zegt Elliot Thijssen van Significant. Zij dienen de noodzakelijke en verstandige tussenstops te organiseren en effectueren: “Als inkopers en stafmensen navigeren jullie daarbij tussen de drie B’s: die van Bestuur, Budget en Beste bedoelingen.”

Volledig verslag

Leernetwerk Interne Organisatie - verslag 25 september 2018