Let op: extra aanpassing in interactieve pdf UEA

17-07-2020 | Bron: PIANOo

Op 1 juli 2020 bracht het ministerie van Economische Zaken een verbeterde versie van de interactieve pdf van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) uit. Ondanks nauwkeurig testen vooraf, bleek de pdf toch nog enkele programmeerfouten te bevatten. 

Gekozen uitsluitingsgronden werden in sommige gevallen niet volledig vergrendeld en de standaardinstelling van antwoorden week af. 

In de nieuwe versie van 17 juli 2020 zijn deze fouten gecorrigeerd. Wij dringen er bij aanbestedende diensten op aan deze laatste versie te gebruiken. 

Let op dat downloaden noodzakelijk is om het formulier goed te kunnen gebruiken.

Interactieve pdf Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)