LNV steunt nieuwe Buyer Group biobased bouwmaterialen

27-11-2020 | Bron: PIANOo

De meeste paprikastengels eindigen op de composthoop, maar zijn prima geschikt als isolatiemateriaal voor woningen en kantoren. Koplopers kunnen de markt voor biobased materialen vergroten door eisen te stellen bij hun inkooptrajecten. Daarom steunt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de nieuwe Buyer Group biobased bouwmaterialen.

Het gebruik van reststromen uit de land- en tuinbouw en andere biobased grondstoffen voor bouwmaterialen heeft een flinke duurzaamheidsimpact. Tegelijkertijd biedt het een kans om reststromen uit de land- en tuinbouw hoogwaardiger te gebruiken. Organisaties die willen verduurzamen, kunnen in deze buyer group samen optrekken bij de aanschaf van biobased alternatieven. Zij krijgen daarbij steun van RVO/PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden, SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland) en de Greenports. Innovatieve oplossingen kunnen zich in april 2021 aandienen op de Innovatie Expo van LNV en de ministeries Economische Zaken en Klimaat (EZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Paprikastengels en luchtkantoren

Het inzetten voor biobased materialen als basis voor bouwmaterialen is technisch goed mogelijk. Dat een volledig circulair en biobased bouwproject binnen een normaal budget te realiseren valt, toonde LNV twee jaar geleden aan met het vergaderpaviljoen Sky garden. Het winnende bouwsysteem van een ‘challenge’ van de Floriade en het ministerie van LNV, voor een entreegebouw met tuinbouwreststromen, blijkt bijzonder betaalbaar en bevat maar liefst 75% paprikastengels.

Samen marktvolume vergroten

In de praktijk blijkt het niet eenvoudig deze oplossingen ook daadwerkelijk toe te passen. Daarom verkennen publieke en private opdrachtgevers in de buyer group, samen met experts, de kansen van biobased alternatieven bij concrete opdrachten. De focus ligt hierbij vooralsnog op gebouwen, interieurbouw en producten voor de infrastructuur. Gezamenlijk optrekken stimuleert het aanbod en daagt de markt uit om gewenste alternatieven te ontwikkelen. PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden, brengt de komende weken de meest kansrijke beschikbare producten en oplossingen in kaart. Op de Innovatie Expo 2021  kunnen opdrachtgevers en innovatieve bedrijven zich presenteren.

Deelnemen

In de Buyer Group biobased bouwmaterialen is ruimte voor maximaal 25 opdrachtgevers. Gezamenlijk ontwikkelen we een inkoopstrategie met selectiecriteria, gunningscriteria en eisen voor de afname van deze bouwmaterialen. Van elke deelnemer verwachten wij het bestuurlijk commitment om echt impact te maken en de inbreng van minimaal één groot bouwproject (van 100.000 euro tot enkele miljoenen) die in de komende 24 maanden op de markt beschikbaar komt.

Trekker en boegbeeld van dit programma is Jan Willem van de Groep. Hij heeft ervaring met het creëren van marktcondities en het stimuleren van innovaties om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen met het Rijksprogramma Energiesprong. Andere betrokkenen zijn Peter Oei (SIGN), Ineke Lemmen (Greenport) en Floris den Boer (PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden).

Aanmelden en meer informatie

Wilt u ook deelnemen aan deze buyer group? Neem contact op met Jan Willem van de Groep en deel uw opgaven. Samen kunt u verkennen of deelname u op weg helpt om uw ambities te realiseren. Mail naar @email of bel 06-20967748.

Meer informatie

Buyer groups duurzaamheid