Maatregelen na integriteitsincident bij Rijkswaterstaat

10-07-2019 | Bron: Rijksoverheid  

In maart 2019 is de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van een ernstig integriteitsincident bij Rijkswaterstaat (RWS). Een medewerker van RWS heeft vanaf 2012 valse facturen ingediend, waarmee een bedrag is gemoeid van circa 2,3 miljoen euro. Middels een kamerbrief informeert minister Van Nieuwenhuizen de Kamer over de voortgang van de genomen maatregelen.

In de kamerbief komt onder meer het volgende aan de orde.

Fraude bij light inkopen

Na de melding is direct gestart met een intern onderzoek. Op basis van dit onderzoek is vastgesteld dat de fraude heeft plaatsgevonden door middel van het indienen van valse facturen via het zogenoemde proces van de light inkopen. Dit zijn eenvoudige inkoopopdrachten voor producten of diensten tot een maximum van € 15.000 excl. BTW, waarvan uitgesloten zijn de opdrachten waarvoor raamovereenkomsten bestaan, opdrachten voor inhuur, reisdeclaraties en aanschaf van activa. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat andere ambtenaren zijn betrokken.

Rechtstreekse betaling aan leverancier

Verder heeft de politie gesignaleerd dat er in 2012 sprake is geweest van rechtstreekse betalingen van een leverancier aan betrokkene. Het zou hier gaan om een situatie waarin betrokkene voor eigen gewin goederen van RWS aan de leverancier heeft verkocht voor een totaal bedrag van 18.000,- euro. Dit is nog onderwerp van het interne onderzoek.

Politieonderzoek

Het politieonderzoek zal naar verwachting binnenkort worden afgerond. Op dat moment zal de totale fraude in een definitieve aangifte worden vastgelegd. Na afronding van het politieonderzoek zal het Openbaar Ministerie de zaak beoordelen om te kunnen beslissen over het instellen van vervolging.

Extern onderzoek

Ook is in opdracht van RWS door een extern bureau onderzoek gedaan naar het inkoop- en betaalproces. De hoofdconclusie is dat het light inkoopproces en de vastlegging van de crediteuren nog onvoldoende waarborgen bevatten om onverschuldigde betalingen in geval van een integriteitsincident te kunnen uitsluiten. Het rapport geeft diverse aanbevelingen om het (light) inkoopproces verder te borgen. De minister neem de aanbevelingen ter harte om herhaling te voorkomen.

Lees de volledige kamerbrief  op rijksoverheid.nl.

Meer informatie

Dossier: Integriteit