Maatschappelijk Verantwoord Inkopen heeft effect

16-05-2019 | Bron: RIVM  

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) levert winst op voor mens en milieu. Dit wordt bevestigd door onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM heeft berekend wat maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI maatschappelijk verantwoord inkopen ) door de overheid in 2015 en 2016 heeft opgeleverd. Er is gekeken naar de thema’s klimaat, milieu, circulair, biobased en social return.

Dit is gedaan voor 16 productgroepen binnen de clusters: transport, energie, kantoorfaciliteiten, kantoorgebouwen, grond- weg- en waterbouw en ICT. Bij deze productgroepen wordt het meeste effect van deze manier van inkopen verwacht.

Effecten

In de contract- en gebruiksjaren wordt in totaal minstens 5 megaton minder koolstofdioxide uitgestoten en wordt ongeveer 40 miljoen euro aan social return gerealiseerd. Het maatschappelijk verantwoord inkopen van energie levert het grootste effect op CO2 besparing. Bij andere productgroepen is MVI meestal minder ambitieus ingezet. Zo werden regelmatig eisen en criteria gesteld die niet verder gingen dan de marktstandaard of geldende wet- en regelgeving. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de productgroep ICT.

Meten van effecten

MVI is één van de middelen waarmee overheden de overgang naar een duurzame, circulaire en biobased economie ondersteunen. Het RIVM ondersteunt hierbij door te helpen bij het meten van het effect van MVI. Hierin werkt het RIVM nauw samen met inkopers, contractmanagers en PIANOo, het expertisecentrum voor aanbesteden.

Meer informatie

Inzet en effect van MVI door de Nederlandse overheid in 2015-2016 
Meten van effecten  op rivm.nl