Markt uitdagen betekent ook eigen zaken op orde

06-07-2018 | Bron: Ministerie van Financiën  

De aanbesteding van het SAA-project A9 Badhoevedorp – Holendrecht (A9BAHO) duurt ongeveer anderhalf jaar. Hoe verloopt het aanbestedingstraject en hoe worden de afspraken van Rijkswaterstaat met de omgeving geborgd?

Dialoog

De dialoogfase van het project A9BAHO is op 5 april 2018 officieel van start gegaan. Voorafgaand aan de dialoogfase heeft Kees Abrahamse, omgevingsmanager A9BAHO, de afspraken met de zeven belangrijkste stakeholders formeel vastgelegd. ‘Als we aan de gegadigden vragen om met plannen te komen waarbij de tevredenheid van stakeholders vergroot én de samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en beheerder versterkt wordt, dan is het aan ons de taak om de afspraken en wensen van deze stakeholders vast te leggen en aan hen kenbaar te maken.

Uitvoeringsovereenkomsten

In de zogeheten uitvoeringsovereenkomsten zijn deze klanteisen vertaald in vraagspecificaties. Wij bieden eveneens kansen voor onze stakeholders om ruimtelijke plannen te ontwikkelen en te integreren in dit project. Bijvoorbeeld provincie Noord-Holland met de wens voor de omlegging van een fietspad en de gemeente Ouder-Amstel met de wens voor een fietspad tussen de A9 en de Verlengde Polderweg. De uitvoering van die gedeeltes wordt door de stakeholders zelf gefinancierd.’

Van tevoren vastleggen

De afspraken zijn vastgelegd in bestuurlijke overeenkomsten. Kees Abrahamse: ‘Het is echt heel fijn dat al deze overeenkomsten tussen Rijkswaterstaat en stakeholders vóór de dialoogfase zijn vastgesteld. Daarmee kunnen er geen misverstanden ontstaan voor de gegadigden. En als de toekomstige opdrachtnemer met een betere oplossing komt, dan kan de uitvoeringsovereenkomst met instemming van de betreffende stakeholder aangepast worden.’

Lees het volledige artikel  op rijksoverheid.nl.

Meer informatie
Dossier: Publiek Private Samenwerking (PPS)