Militair-logistieke dienstverlening door bedrijfsleven aan Defensie is EU-proof

22-09-2020 | Bron: Universiteit Utrecht  

Militaire samenwerking met EU én NAVO bondgenoten is cruciaal voor het waarborgen van de nationale veiligheid. De intergouvernementele verplichtingen binnen de EU en NAVO creëren echter onvoldoende zekerheid daarvoor. Zolang er geen supranationale Europese defensie is, is het noodzaak dat lidstaten zelf kunnen voorzien in de noodzakelijke militaire-logistieke capaciteit. Om die capaciteit te kunnen waarborgen, wil het ministerie van Defensie samen met het bedrijfsleven een ‘Ecosysteem Logistiek’ opzetten. In het door de Universiteit Utrecht uitgevoerde onderzoek concluderen de onderzoekers dat het Ecosysteem als EU-proof kan worden gezien.

Systemische methode voor bestudering juridisch kader als coherent geheel 

Universiteit Utrecht onderzoekers prof. mr. Elisabetta Manunza, mr. Nathan Meershoek en prof. mr. Linda Senden kregen de opdracht van het ministerie van Defensie te bestuderen welke verplichtingen de EU interne markt regels stellen aan de opzet van een dergelijk Ecosysteem, in het bijzonder wat de aanbestedings- en mededingingsregels betreft. Om deze vraag te beantwoorden, maakten ze gebruik van een systemische methode gericht op de bestudering van het juridisch systeem als coherent geheel.

Militaire veiligheid en de interne markt

De onderzoekers concluderen dat de Europese interne markt regels, waarvan de aanbestedingsregels een uitkristallisering zijn, in het geval van het Ecosysteem de militaire veiligheidsbelangen van de Krijgsmacht onvoldoende waarborgen, waardoor uitzondering gerechtvaardigd is. De nationale veiligheid van Nederland, alsmede de verplichtingen tot militaire samenwerking in het kader van de NAVO en van de EU, vergen directe beschikking over militair-logistieke capaciteit. Dit kan in crisissituaties alleen gegarandeerd worden wanneer de capaciteit zich op eigen grondgebied bevindt.

Rapport

Het Ecosysteem voor de militair-logistieke capaciteiten van de adaptieve Krijgsmacht

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op uu.nl.