Ministerie trekt stekker uit gefaald it-project

07-08-2019 | Bron: RTLZ  

Er is al 4,5 miljoen euro in geïnvesteerd, maar minister Cora van Nieuwenhuizen neemt haar verlies op een it-project dat niet op tijd is afgeleverd door Deloitte. Haar geduld met het bedrijf is op, ze heeft het contract ontbonden.

Het gaat om een ict-systeem waarmee verschillende overheidsdiensten externe krachten makkelijker kunnen inhuren. Eind vorig jaar bleek al dat de bouw van dit project bij lange na niet verliep zoals de bedoeling was. De bouw van DigiInhuur, zoals het systeem heet, verliep trager dan gepland en de kosten waren ook al opgelopen. In eerste instantie waren de kosten begroot op 4,3 miljoen, dat werd vervolgens 7,8 miljoen euro. 

Eind 2018 waarschuwde het Bureau ICT-toetsing BIT dat het project in gevaar was. Het ministerie kreeg als advies om snel een knoop door te hakken, om te voorkomen dat er 'onnodig geld' verspild zou worden. Leverancier Deloitte beloofde toen dat het project op 22 maart van dit jaar af zou zijn. Dit is niet gebeurd, waarna de minister heeft besloten tot ontbinding van de overeenkomst.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op rtlz.nl.

Meer informatie

Kamerbrief stand van zaken project DigiInhuur  op rijksoverheid.nl
BIT-advies over DigiInhuur  op bureauicttoetsing.nl
Kosten DigiInhuur  op rijksictdashboard.nl
Dossier: ICT