Ministeries, Bouwend Nederland en Techniek Nederland maken afspraken om bouw draaiende te houden

23-03-2020 | Bron: Bouwend Nederland  

De bouw- en technieksector wil veilig aan het werk blijven tijdens de coronacrisis. Daarom hebben minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen samen met Maxime Verhagen van Bouwend Nederland en Doekle Terpstra van Techniek Nederland hierover afspraken gemaakt. De afspraken moeten er voor zorgen dat de bouw niet stilvalt en de orderportefeuille leegloop en de woning- en utiliteitsbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen zoveel als mogelijk veilig verder kan.

De bouw- en technieksector is voor de Nederlandse economie een essentiële motor. Daarom zijn er met deze sector afspraken gemaakt om de voortgang van de bouwproductie in de komende weken en maanden zo goed mogelijk te borgen. De komende tijd vindt hier intensief overleg over plaats met de betrokken partijen: opdrachtgevers zoals corporaties en netbeheerders, provincies en gemeenten als vergunningverleners en uitvoerende partijen.

Aanbestedingen

Overheidsaanbestedingen van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf blijven doorlopen, ook met andere grote opdrachtgevers worden hierover komende tijd afspraken gemaakt. Daarnaast wordt bevorderd dat de vergunningverlening door provincies, waterschappen en gemeenten blijft doorgaan zodat de orderportefeuilles gevuld kunnen blijven, en werknemers in dienst kunnen blijven.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artike l op bouwendnederland.nl.

Zie ook

Rijkswaterstaat zet zich schrap tegen corona