MVI beleid 2021-2025; waar bent u mee geholpen?

06-12-2019 | Bron: PIANOo

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) evalueert namens de betrokken ministeries het beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) in de periode 2015 tot heden. De kennis en ervaringen van aanbestedende diensten zijn belangrijk voor dit onderzoek. IenW nodigt u uit om de enquête in te vullen.

IenW nodigt aanbestedende diensten uit om via een anonieme enquête te laten weten hoe zij omgaan met MVI en welke behoefte(n) zij hebben bij de toepassing van MVI.

Waarom deze enquête?

Met uw inbreng kan de Rijksoverheid uw organisatie en andere aanbesteden diensten nog beter helpen en faciliteren op het gebied van MVI. De uitkomsten worden verwerkt in een openbaar rapport. Dit vormt onder meer input voor het nieuwe Plan van Aanpak MVI vanuit de rijksoverheid voor de periode 2021-2025.

Doe mee

Het invullen neemt 10 tot 15 minuten in beslag. De meest aangewezen persoon om deze enquête in te vullen, is degene die het beste zicht heeft op de toepassing van MVI in de gehele organisatie. U vindt de enquête  op de website van CE Delft.