Nieuw: e-learning modules Inkoop Jeugdwet en Wmo 2015 gemeenten

Werkt u bij een gemeente en wilt u meer kennis vergaren over de inkoop van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteunning (Wmo)? Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft hier in samenwerking met EHdK een COVID-proof oplossing voor bedacht.

Tien online lesmodules van ieder 20 á 30 minuten aan de hand waarvan u uw kennis over inkoop in het sociaal domein kunt opfrissen of verdiepen. Kortom, deze modules bieden u als professional een mogelijkheid om meer inzicht en grip te krijgen op de inkoop in het sociale domein.

Voor wie

De online lesmodules zijn gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in inkoop in het sociaal domein. Bijvoorbeeld: beleidsmedewerkers, inkopers, directeuren sociaal domein en wethouders van gemeenten. De lesmodules zijn ook te volgen door medewerkers van (zorg)aanbieders die zich bezighouden met inkoop of (inkoop)adviseurs actief op dit thema.

Lees het volledige artikel  op inkoopsociaaldomein.nl.