Nieuw: Handreiking Inkopen van zero emissie reinigingsvoertuigen

22-10-2020 | Bron: PIANOo

Nederland is op weg naar een volledig zero emissie mobiliteitssector. Zo ook voor reinigingsvoertuigen. Afvalinzamelvoertuigen, veegmachines en veegvuilwagens komen vaak voor in de top drie als het gaat om type voertuigen met de meeste uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Deze handreiking laat zien dat het allang niet meer onmogelijk is om de eerste stappen te zetten richting zero emissie reinigingsvoertuigen.

Eén van de belangrijkste redenen om als publieke organisatie te kijken naar de mogelijkheden van zero emissie reinigingsvoertuigen is dat conventionele reinigingsvoertuigen voor een groot deel bijdragen aan de uitstoot van emissies van publieke organisaties. Op nationaal niveau is in juli 2019 het Klimaatakkoord  gepresenteerd, waarin ervan uitgegaan wordt dat vrijwel alle vormen van mobiliteit in 2030 volledig elektrisch zullen zijn.

Handreiking