Nieuw: Stappenplan (straatmeubilair) inkopen met de milieukostenindicator

17-12-2020 | Bron: PIANOo

Het stappenplan Inkopen met de milieukostenindicator is geüpdated. Ook is er een nieuwe oplegger beschikbaar voor aandachtspunten bij de inkoop van straatmeubilair. Met de milieukostenindicator (MKI) kunt u milieueffecten als uitstoot en grondstoffenverbruik in de hele (productie)keten van een oplossing meenemen bij uw uitvraag en aanbiedingen vergelijkbaar maken.  

Aanbestedende diensten die duurzame oplossingen in willen kopen, kunnen naast prijs ook de milieueffecten van de inkoop meewegen bij de uitvraag. De milieukostenindicator (MKI) berekent de maatschappelijke kosten als de optredende milieueffecten bij productie, gebruik en verwerking van een oplossing weer ongedaan gemaakt zouden moeten worden. Hoe lager de MKI-waarde, hoe duurzamer.

Wat is er nieuw?

Het stappenplan in de handreiking Inkopen met de milieukostenindicator is uitgebreid met tips en aandachtspunten in de gunning, borging en monitoring. Ook is de lijst met sectoren die inmiddels ervaring hebben opgedaan met het toepassen van de MKI bijgewerkt. Verder is de handreiking aangevuld met figuren als de invloed van de inschrijver op de levensfasen. En vanaf 1 januari 2021 wordt de huidige lijst met 11 milieu-impactcategorieën herzien naar 19.

Aandachtspunten voor straatmeubilair

Elke sector kent haar eigen aandachtspunten. Voor de productgroepen asfalt, straatmeubilair en gebouwen, ontwikkelt PIANOo opleggers bij de handreiking Inkopen met de milieukostenindicator. Deze interactieve bijlagen sluiten één-op-één aan bij het stappenplan in deze handreiking. De eerste, straatmeubilair inkopen met de milieukostenindicator, is nu beschikbaar.

Documenten

Handreiking Inkopen met de milieukostenindicator   
Oplegger Straatmeubilair inkopen met de milieukostenindicator