Nieuwe, uitgebreide versie Brexit Impact Scan voor alle overheden gelanceerd

12-03-2019 | Bron: Europa decentraal  

Op 11 maart 2019 is de nieuwe versie van de Brexit impact scan voor alle overheden gelanceerd door Europa decentraal. De inhoud van de scan is geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe informatie. Het thema interne bedrijfsvoering is uitgebreid met onderwerpen als klantcontactcentrum, coördinatie van de voorbereiding van uw bedrijfsvoering op de Brexit en werknemers.

In de scan moet men een keuze maken voor het soort overheid waar men de scan voor wil invullen: gemeenten, provincies, rijksoverheidsorganisaties of  waterschappen. Het doorlopen van de scan levert advies op maat op over de mogelijke impact van de Brexit, welke stappen er genomen moeten worden voor de voorbereiding hierop en waar men verdere informatie kan vinden.

Rijksoverheidsorganisaties

Voor rijksoverheidsorganisaties richt de impactscan zich met name op hun interne bedrijfsvoering. In de scan doorlopen zij thema’s zoals ICT & digitale diensten, aanbesteding en contracten. De Brexit kan bijvoorbeeld impact hebben op zaken als lopende en toekomstige contracten en de legalisatie van officiële documenten.

Lees het volledige artikel  op europadecentraal.nl.