Nieuwe Wegwijzer: strategische en praktische hulp bij circulair inkopen

04-04-2019 | Bron: PIANOo

Voor inkopers, projectleiders, duurzaamheidscoördinators en bestuurders die circulair willen inkopen is er een nieuw hulpmiddel: de Wegwijzer Circulair Inkopen. De online tool biedt strategische en praktische hulp bij het circulaire inkoopproces en de organisatie daarvan. Dit initiatief van de Green Deal Circulair Inkopen biedt actuele kennis, tips en praktijkcases voor organisaties met circulaire ambities.

De Wegwijzer Circulair Inkopen zoomt in op verschillende vlakken van circulair inkopen. Op technisch gebied gaat het bijvoorbeeld om hoe u materialen en grondstoffen hoogwaardig kunt hergebruiken. Ook is er veel aandacht voor de financiële en organisatorische kant, zoals het opstellen van beleid en hoe u interne en externe stakeholders betrekt. Verder staat per productgroep specifiek aangegeven waar kansen liggen om circulair in te kopen en wat de bijbehorende aandachtspunten zijn. In de tool is input van diverse ervaringsdeskundigen verwerkt.

Green Deal Circulair Inkopen 2.0

De Wegwijzer Circulair Inkopen is een productie van de Green Deal Circulair Inkopen 2.0 - een initiatief van PIANOo, MVO Nederland, NEVI en Rijkswaterstaat waarin ruim 40 publieke en private organisaties samenwerken aan het versnellen van de circulaire economie. De tool is tot stand gekomen in samenwerking met adviesbureau Copper8.

Green Deal Circulair Inkopen 2.0  op gdci.nl

Wegwijzer

Wegwijzer Circulair Inkopen  op wegwijzer.gdci.nl

De Wegwijzer Circulair Inkopen wordt regelmatig geüpdatet. Heeft u aanvullingen, vragen en/of opmerkingen? Geef ze dan door via @email