Ondernemers dringen bij Tweede Kamer aan op betere rechtsbescherming

10-09-2019 | Bron: VHG  

Elf brancheorganisaties die werkzaam zijn in de bouw, infra en grond en veel te maken hebben met aanbestedingsprocedures, hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat. Daarin vragen zij aandacht voor verdere professionalisering van de aanbestedingspraktijk en effectieve rechtsbescherming. Ook ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW schreven hierover een brief aan staatssecretaris Mona Keijzer.

De brancheorganisaties refereren aan een rechtsbeschermingsonderzoek dat is uitgevoerd op initiatief van de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat het merendeel van de opdrachtnemers geen gebruik maakt van rechtsbeschermingsvoorzieningen omdat de procedures omvangrijk zijn en geen resultaat opleveren. Het onderzoeksrapport benoemt maatregelen om de rechtsbescherming te verbeteren, maar de staatssecretaris neemt die niet over. De brancheorganisaties vragen de Kamer om de oplossingen alsnog te bestuderen en overwegen.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel en de brief  op vhg.org.

De ondernemersorganisaties vinden de plannen van de staatssecretaris om de situatie te verbeteren een farce. Neem ondernemers serieus, zeggen zij tegen Keijzer. Van alle aanbestedende diensten bij de overheid heeft zo’n 90 procent een eigen klachtenloket, maar in de praktijk functioneren die slecht, stellen de ondernemersorganisaties. 70 procent van de ondernemers durft nu geen klacht in te dienen uit vrees daarna nooit meer aan de bak te komen omdat de aanbestedende dienst zelf de klachten in behandeling neemt. Van degenen die wel een klacht hebben ingediend, zegt ook circa driekwart dat dat niets heeft opgelost.

Lees het volledige artikel  op mkb.nl.

Meer informatie

Onderzoek: Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk