Online Seminar Digitale Innovatie en inkoop

23-11-2020 | Bron: PIANOo

Digitale innovaties kunnen grote potentie hebben voor de publieke sector. Innovaties ontwikkelen en inkopen met bijvoorbeeld blockchain, algoritmen of kunstmatige intelligentie, algoritmes? In het online seminar Digitale Innovatie en inkoop op 9 december 2020 gaan we met (ervarings)deskundigen in op de afwegingen en aandachtspunten in het ontwikkel- en inkoopproces.

Het proces om tot een digitale innovatie te komen kan complex zijn. Welke technologieën zijn bijvoorbeeld interessant voor uw organisatie? Tijdens het seminar gaan Marieke van Putten, Senior Innovatie Manager, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ger Baron, Chief Technology Officer, gemeente Amsterdam, in op het belang van digitale innovatie voor de overheid. Ook staan ze stil bij de digitale innovaties die nu in opkomst zijn.

Afhankelijkheden bij digitale innovaties

Vervolgens gaan we met (ervarings)deskundigen van gemeente Amsterdam, Netherlands Space Office en PIANOo in op enkele afhankelijkheden bij de ontwikkeling en inkoop van digitale innovaties. Hoe zorgt u bijvoorbeeld dat u niet afhankelijk wordt van één partij? Met welke (ethische) afwegingen moet u rekening houden als u algoritmische toepassingen gaat ontwikkelen en inkopen? Hoe kunt u als opdrachtgever meerdere ondernemers stimuleren?

Inkoopadviseurs en innovatiemanagers

Het seminar is vooral gericht op inkoopadviseurs en innovatiemanagers die meer willen weten over het toepassen van digitale technologieën in de publieke sector. Het nieuwe Stappenplan Ontwikkelen en inkopen van digitale innovaties helpt hier ook bij. Hierin lichten we de aandachtspunten toe in het proces van behoeftestelling tot evaluatie van de ontwikkelfase. Tijdens het seminar komen enkele van deze aandachtspunten aan bod.

Meer informatie en aanmelden

Het seminar vindt online plaats op 9 december 2020 van 13.00 - 14.30 uur. Na aanmelding ontvangt u een link om deel te nemen.

Seminar Digitale Innovatie en inkoop