Online tool voor implementatie ISO 20400 Sustainable Procurement gelanceerd

08-06-2018 | Bron: NEVI  

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) doet ertoe. Na de introductie van ISO 20400 begin 2017 als internationale richtlijn voor MVI wordt nu de Webtool ISO 20400 gelanceerd. Een online tool die ondersteunt bij implementatie, verantwoording en benchmarking van de eigen prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. De webtool is een gezamenlijk initiatief van NEN en NEVI. En is gratis te gebruiken.

NEVI is initiatiefnemer van de webtool. De financiering geschiedt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het doel is bedrijven en (semi) publieke organisaties te ondersteunen bij het implementeren van de richtlijn ISO 20400. 

Daarnaast ondersteunt het bedrijven en (semi) publieke organisaties hun eigen prestaties te verantwoorden via een zelfverklaring en te benchmarken met vergelijkbare organisaties. ISO 20400 kent een sterke relatie met ISO 26000:2010 – Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties

ISO 20400 scan

Een belangrijk onderdeel van de webtool vormt de ISO 20400 scan. In de scan doorloopt men via vragen de verschillende onderdelen van de richtlijn. Het resultaat is een gedetailleerd inzicht van de prestaties van de organisatie op het gebied van MVI en een implementatie-/ verbeterplan voor de vervolgstappen.  

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op nevi.nl.

Meer informatie

Dossier: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen