Open House als inkoopmethodiek binnen het sociaal domein

07-08-2018 | Bron: PIANOo

Gemeenten passen Open House in de praktijk toe bij inkopen binnen het sociaal domein. Naast (quasi) inbesteden, subsidie en de overheidsopdracht is Open House een instrument voor gemeenten om hun publieke taak te vervullen. PIANOo heeft een handreiking gemaakt waarin Open House als inkoopmethodiek nader wordt toegelicht.

Open House is geen (wettelijk voorgeschreven) aanbestedingsprocedure. Het is een toelatingssysteem voor de levering van (zorg)voorzieningen op basis van een vooraf bekendgemaakte toelatingsprocedure. Een gemeente stelt binnen een Open House slechts geschiktheidseisen en/of minimumeisen, zoals prijs, opleidingseisen en certificering. Aanbieders kunnen gedurende de openstelling van het systeem toetreden en hun diensten aanbieden.

Overwegingen en keuze Open House

Er zijn verschillende afwegingen mogelijk die de keuze voor Open House beïnvloeden, denk bijvoorbeeld aan marktomstandigheden of bekostigingsvorm. Daarnaast dient een Open House systeem aan een aantal eisen te voldoen, zoals de transparantie-eisen en het gelijkheidsbeginsel. De handreiking schetst het toepasselijke kader en geeft overwegingen om als gemeente al dan niet voor Open House te kiezen.

Handreiking

Open House als inkoopmethodiek