OV-concessiedatabase online, besteksdatabase volgt nog

28-07-2020 | Bron: CROW  

CROW-KpVV heeft de aanbestedingen in het openbaar vervoer inzichtelijk gemaakt met de nieuwe online OV-concessiedatabase, die vrij toegankelijk is. Later dit jaar volgt de Besteksdatabase met recente ov-bestekken, waarvoor belanghebbenden een account kunnen aanvragen.

Sinds de invoering van de Wet personenvervoer 2000 heeft CROW-KpVV de beschikbare kennis op het gebied van ov-aanbestedingen verzameld. Alle informatie was weliswaar beschikbaar, maar zat ‘verstopt’ in de aanbestedingsdocumenten. Dit maakt het lastig de gemaakte keuzes voor de inrichting van de concessies op een rijtje te zetten en goed te kunnen analyseren. Dat was voor CROW-KpVV aanleiding om een OV-concessiedatabase en een Besteksdatabase te ontwikkelen.

Met de ontwikkeling van de OV-concessiedatabase en de Besteksdatabase is informatie eenvoudiger vindbaar en te gebruiken bij nieuwe aanbestedingen. Daarmee wordt het mogelijk om de ervaringen uit het verleden optimaal in te zetten voor keuzes in de toekomst. Niet gebaseerd op beelden, aannames en meningen, maar op basis van feiten.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op crow.nl.