Overheid klaar om e-facturen te ontvangen en verwerken

18-04-2019 | Bron: Digitale Overheid  

Uit een recente inventarisatie van PIANOo blijkt dat meer dan driekwart van de medeoverheden gereed is om e-facturen te ontvangen en verwerken. Een deel van de resterende medeoverheden heeft aangegeven dat zij vanwege praktische redenen iets uitloop hebben in hun implementatieproces. De verwachting is dat zij voor de zomer alsnog gereed zijn.

5% van de medeoverheden zegt niet op korte termijn gereed te kunnen zijn vanwege een ambtelijke fusie of een herindelingsvraagstuk. De Rijksoverheid was eerder al helemaal klaar om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken.

Verplichting nu een feit

De wettelijke verplichting tot e-factureren is ingegaan. De verplichting geldt voor de Rijksoverheid, de decentrale overheden en alle andere aanbestedingsplichtige organisaties. Deze wettelijke verplichting is bedoeld om een impuls te geven aan e-factureren.