Pgb’s populairst in krimpregio’s

10-01-2019 | Bron: Binnenlandse Bestuur  

Zorginkoop door middel van een persoonsgebonden budget (pgb) vond in 2017 het meeste plaats in Groningse en Limburgse gemeenten. In Noord-Holland maakten de laagste percentages inwoners gebruik van pgb’s. Die conclusies komen uit het onderzoek Grote regionale verschillen in verbruik persoonsgebonden budget door thuiszorgbureau Zuster Jansen op basis van recente cijfers over 2017 die door Vektis, de Sociale Verzekeringsbank en de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein zijn aangeleverd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een woordvoerder van het thuiszorgbureau Zuster Jansen laat weten dat de onderzoekers geen duidelijke oorzaak hebben gevonden voor het hogere gebruik van pgb’s in krimpgebieden. ‘Initieel hebben we een link willen leggen met besteedbaar inkomen en vergrijzing in deze regio's, maar hier lijkt het niet aan te liggen. Jeugdhulp wordt bijvoorbeeld ook veel gebruikt in deze regio's. Het lijkt er op dat de voorzieningen vanuit deze gemeentes gewoonweg beter te bereiken zijn voor inwoners. Dit kan ook met voorlichting te maken hebben, maar dit hebben wij niet verder onderzocht.’

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op binnenlandsbestuur.nl.

Meer informatie

Grote regionale verschillen in verbruik persoonsgebonden budget  op zusterjansen.nl
Dossier: Sociaal Domein