PIANOo dossier jurisprudentie bijgewerkt

22-05-2020 | Bron: PIANOo

PIANOo heeft het jurisprudentieoverzicht bijgewerkt. In het overzicht staan richtinggevende uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Hoge Raad en (sporadisch) lagere Nederlandse rechters.

De uitspraken in het jurisprudentieoverzicht zijn gerubriceerd naar onderwerpen in het aanbestedingsproces. Per onderwerp zijn één of meer rechtsregels geformuleerd.

Jurisprudentieoverzicht