PIANOo en Rijkswaterstaat brengen handreiking Losmaakbaarheid uit

10-07-2019 | Bron: PIANOo

PIANOo en Rijkswaterstaat hebben een handreiking Losmaakbaarheid uitgebracht voor publieke opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw en utiliteitsbouw. De handreiking biedt praktische handvatten om losmaakbaarheid te borgen in de projectorganisatie en het aanbestedingsproces van werken en gebouwen.

De bouw- en GWW-sector is in Nederland verantwoordelijk voor ongeveer 50% van het totale grondstofverbruik. Door werken en gebouwen circulair te ontwerpen en te realiseren met losmaakbare materialen, producten en elementen is het mogelijk om deze bij einde levensduur hoogwaardig her te gebruiken.

14 technische, procesmatige en financiële aspecten

De handreiking werkt het begrip losmaakbaarheid uit aan de hand van 14 technische, procesmatige en financiële aspecten. Ook biedt de handreiking praktische handvatten om losmaakbaarheid een plek te geven in de projectorganisatie en contractvoorbereiding en bevat de handreiking een stappenplan om losmaakbaarheid te borgen in het inkoopproces.

Handreiking

Handreiking Losmaakbaarheid

Deze handreiking is opgesteld op verzoek van en getoetst door de leden van het leernetwerk GWW en Bouw en is gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.
Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen