PIANOo start CoP Innovatiegericht inkopen bouw en infra

19-11-2020 | Bron: PIANOo

Het inkopen van innovaties voor bouw en infra vraagt om visie, ambitie, kennis en ervaring. Er bestaat geen standaard aanpak of universeel stappenplan, het is vaak maatwerk en altijd mensenwerk. In een Community of Practice (CoP) delen change agents van diverse overheden kennis en ervaring aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden van innovatiegericht inkopen.

Innovaties zijn onmisbaar voor het realiseren van transitieopgaven. Deze opgaven gaan we met de beschikbare mensen en middelen alleen het hoofd bieden met oplossingen die beter, efficiënter, betaalbaar en opschaalbaar zijn. Denk in de bouw en infra aan het duurzamer maar ook ‘slimmer’ maken van gebouwen en infrastructuur. Een gebouw dat zelf aangeeft welke onderdelen onderhoud nodig hebben of een weg die zichzelf stroever maakt als het gaat ijzelen.

Met inkoop sturen op innovatie

Het aanjagen van innovaties kan bij uitstek door via de inkoopfunctie hierop te sturen. Door in de uitvraag eisen, wensen en randvoorwaarden op te nemen die aanbieders stimuleren met innovatieve oplossingen te komen. En door die oplossingen ook te belonen en te zorgen dat ze een weg vinden naar de praktijk. Dat kan op veel verschillende manieren en veel factoren zijn daarbij van belang. PIANOo is gestart met een Community of Practice (CoP) waarin overheden elkaar helpen en van elkaar leren. Van goede voorbeelden, maar ook van dierbare mislukkingen.

Sleutelfiguren

Deelnemers aan de CoP zijn change agents: sleutelfiguren bij (semi-) publieke opdrachtgevers die gedreven zijn om het inkoopbeleid van hun organisatie te veranderen. Samen gaan zij in gesprek over hoe u innovaties beter kunt stimuleren via een aanbesteding, hoe u als opdrachtgevers beter kunt samenwerken op het gebied van innovaties en hoe u succesvolle innovaties beter kunt opschalen. Ook komt aan bod welke weerstanden deelnemers intern en extern tegenkomen en hoe ze het sturen op innovaties beter kunnen inbedden in de eigen organisatie.

Deelnemers zijn afkomstig van diverse gemeentes, waterschappen, provincies,  uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid en semi-publieke partijen. Voorzitter is Marten Klein, directielid Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam, PIANOo faciliteert de CoP. Na een succesvolle aftrap van de CoP in 2020, worden nu diverse bijeenkomsten gepland voor 2021.

Meer informatie

Dossier: Innovatiegericht inkopen
Dossier: GWW