PIANOo-vakgroep Aanbestedingsrecht publiceert visie Intellectueel eigendom en innovatiegerichte inkooptrajecten

01-08-2019 | Bron: PIANOo

De PIANOo-vakgroep Aanbestedingsrecht publiceert haar visie over intellectueel eigendom en innovatiegerichte inkooptrajecten. Bij het organiseren van een innovatief inkooptraject is het van belang om vooraf na te gaan hoe om te gaan met de intellectuele eigendomsrechten van de betrokken partijen.

In deze visie geeft de vakgroep eerst een overzicht van de meest voorkomende intellectuele eigendomsrechten en de kenmerken daarvan. Ook wordt er aandacht geschonken op welke wijze u de innovatie kunt oplossen.

Visie: Intellectueel eigendomsrecht en innovatiegerichte inkooptrajecten

De PIANOo-vakgroep Aanbestedingsrecht signaleert vraagstukken uit de inkoop- en aanbestedingspraktijk en formuleert hierover een visie. Deze visiedocumenten kunnen u helpen met het vormen van een oordeel en worden gepubliceerd op de website van PIANOo. 
PIANOo-vakgroep Aanbestedingsrecht