PIANOo webinar Innovatiegericht inkopen in Wmo

14-09-2020 | Bron: PIANOo

Hoe kom je als gemeente tot een passend en vernieuwend Wmo-zorgaanbod, in dialoog met de markt? De gemeente Leeuwarden realiseerde een vernieuwend zorgaanbod door aan te besteden met een procedure voor sociale en andere specifieke diensten, geïnspireerd op de concurrentiegerichte dialoog.

In dit webinar lichten Ynze Haitsma, projectleider Wmo, Monique Coenen, senior beleidsadviseur Wmo en Johan Hartmann, juridisch adviseur, toe waarom de gemeente voor deze procedure heeft gekozen en hoe dit in de praktijk uitpakte. Welke keuzes maakte de gemeente in de inkoopvorm op basis van haar zorgvisie en ambities, hoe zorgde ze voor draagvlak, op basis van welke aspecten  kwam de beste partij naar boven en welke vragen leverde deze keuze op?

Dit webinar biedt geen standaard stappenplan voor andere gemeenten, maar wel inzicht in de omstandigheden en het krachtenveld waarin het inkoopproces geleidelijk haar optimale vorm krijgt.

Voor wie?

Inkopers, beleidsmedewerkers, contractmanagers, bestuursadviseurs bij gemeenten die te maken hebben met het contracteren van dienstverleners in het sociaal domein.

Datum en tijd

29 september 2020

15.00 – 16.30 uur (inloggen mogelijk vanaf 14.45 uur)

Aanmelden en meer informatie

PIANOo webinar Innovatiegericht inkopen in Wmo: Gemeente Leeuwarden