Platform CB'23 start twee nieuwe actieteams

15-09-2020 | Bron: Platform CB'23  

Na een inventarisatie in de markt heeft Platform CB’23 twee nieuwe onderwerpen uitgekozen waarvoor sectorbreed behoefte is aan afspraken: Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen. Van oktober 2020 t/m juni 2021 gaan twee actieteams daarmee aan de slag. In het werk van de nieuwe actieteams zullen de eerdere leidraden van Platform CB’23, reeds bestaande handreikingen en andere ontwikkelingen verweven worden. Met de nieuwe leidraden die opgeleverd worden in juli 2021, zet de bouwsector een volgende stap naar een meer circulaire bouw. Geïnteresseerden kunnen zich tot 24 september aanmelden voor deelname aan een actieteam.

Actieteam Circulair Inkopen - afspraken over een integraal inkoopproces

Inkoop is een belangrijk instrument om circulaire ambities te realiseren. In principe staat er juridisch weinig in de weg om alle inkoop voor de bouw circulair te laten zijn. Maar als we echt circulair willen inkopen, zullen we bij aanbestedingen en andere inkoopprocessen integraal rekening moeten houden met elke levensfase van een bouwwerk. Dat begint met goede afstemming in de hele keten, van opdrachtgever, jurist en ontwerper tot opdrachtnemer, leverancier en sloper. Platform CB’23 wil de ruis wegnemen tussen opdrachtgevers onderling, in de interne organisatie en tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers. Het platform doet dat door een leidraad te creëren waarin gezamenlijke uitgangspunten en handelingswijzen voor circulair inkopen beschreven staan. Hierbij wordt goed voor ogen gehouden dat aanbiedende partijen zich in de markt kunnen blijven onderscheiden met circulaire innovaties.  

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op platformcb23.nl.