Politie opnieuw in de fout bij aanbesteding?

02-12-2019 | Bron: RTL Nieuws / Politie

Twee artikelen over de aanbesteding 'medische hulpkit' van de politie. Volgens RTL Nieuws heeft de aanbestedingsprocedure de schijn van belangenverstrengeling in zich. Twee agenten die in de beoordelingscommissie van de aanbesteding zaten, hebben namelijk zelf een bedrijf in eerstehulpmiddelen. Het klachtenbehandelteam van de politie onderzocht de zaak ook. De conclusie: er is zorgvuldig, bekwaam en vrij van dubbele belangen gehandeld in deze aanbesteding.

Politie opnieuw in de fout bij aanbesteding miljoenenproject

De politie heeft fouten gemaakt bij de aanbesteding van 42.000 eerstehulppakketten. Dat stellen aanbestedingsexperts na onderzoek door RTL Nieuws.

Rond de procedure ter waarde van 10 miljoen euro is de schijn van belangenverstrengeling ontstaan. Twee agenten die in de beoordelingscommissie van de aanbesteding zaten, hebben zelf een bedrijf in eerstehulpmiddelen. Volgens de experts zou de procedure opnieuw moeten worden uitgevoerd.

Lees het volledige artikel  op rtlnieuws.nl.

Politie weerlegt onderzoek RTL Nieuws naar aanbesteding

Het klachtenbehandelteam van de politie onderzocht de zaak. Er werd gecheckt of de geldende regels van aanbesteding zijn gevolgd en of het programma aan alle eisen voldeed. Ook keek het klachtenbehandelteam naar de achtergronden en het bekwaamheidsniveau van meer dan tien leden van het aanbestedingsteam. De conclusie: er is zorgvuldig, bekwaam en vrij van dubbele belangen gehandeld in deze aanbesteding.

Het klachtenbehandelteam erkent wel dat het beeld heeft kunnen ontstaan van eigenbelang omdat de twee medewerkers in het aanbestedingsteam zaten, ook al zijn er geen aanwijzingen gevonden dat dit invloed heeft gehad op de procedure. Het team heeft daarom de twee klachten voor advies voorgelegd aan de afdeling VIK. VIK heeft aangegeven geen reden te zien om een disciplinair onderzoek in te stellen naar belangenverstrengeling. De aspecten waardoor volgens klagers belangenverstrengeling zou blijken, zijn goed uitlegbaar.

Lees het volledige artikel  op politie.nl.