Praktijkvoorbeeld: Gemeente Den Haag lanceert innovatieprogramma

12-09-2019 | Bron: PIANOo

Nederlandse overheden staan doorlopend voor grote uitdagingen. Complexe onderwerpen als mobiliteit, duurzame energie en sociale opgaven vragen om slim en innovatief inkopen. Om innovatiegericht inkopen te bevorderen richtte de gemeente Den Haag een innovatieprogramma op. ‘Wij zijn vooral faciliterend; uiteindelijk moet men het zélf doen.’

De gemeente Den Haag zet met dit programma bewust innovatiegericht inkopen in om een meerwaarde met haar inkoop te bewerkstelligen. De aanpak is heel eigen, en van binnenuit de organisatie opgezet. Dat onderscheidt het van andere aanpakken die meer front-office georiënteerd zijn.

‘Onze traditionele manier van inkopen biedt weinig ruimte voor innovatieve oplossingen.’ Aan het woord is Eva Kroonenberg, Programmamanager Innovatie bij de gemeente Den Haag. ‘Dat komt doordat we van oudsher kant-en-klare oplossingen aan de markt voorlegden. Stel bijvoorbeeld dat we als gemeente meer veiligheid op straat wilden. Dan schreven we een aanbesteding uit voor veiligheidscamera’s. We lieten marktpartijen niet met eigen oplossingen komen, terwijl zij juist bij uitstek in staat zijn om betere ideeën op tafel te leggen. Denk bijvoorbeeld aan een systeem om buurtbewoners in te zetten.’

Tot de kern van het probleem komen

Vanuit het vorige coalitieakkoord was er budget om innovatie hoger op de agenda te zetten. Kroonenberg: ´Ik werd aangesteld als programmamanager van een programma dat ik in alle vrijheid mocht opzetten. In het begin was deze vrijheid wennen, want tot dat moment werkte ik vooral vraaggestuurd en dienstverlenend.’
Hoe ze begon? ‘Ik praatte eerst met heel veel mensen, binnen én buiten de organisatie.

Dat hielp om tot de kern van het probleem te komen. Namelijk dat we als inkopers veel te snel naar een oplossing grijpen, zonder ruimte te scheppen voor alternatieve mogelijkheden. Ook ontdekte ik veel raakvlakken met andere programma’s en projecten. Dat bood kansen om samen te werken en elkaar te versterken. Innovatiegericht inkopen gaat voor mij over gebruik maken van de inventiviteit van de markt. En over je blik verbreden. Ga verkennen: praat bijvoorbeeld met burgers om erachter te komen wat ze belangrijk vinden.’

Volledig praktijkvoorbeeld

Gemeente Den Haag lanceert innovatieprogramma